handerKinesiologi

Kommer från ordet Kinetik – Läran om rörelse

Kinesiologin är egentligen ett samlingsnamn för många olika metoder som har muskeltestning som en gemensam nämnare. Inom kinesiologin har man funnit ett samband mellan olika muskler och organ, endokrina körtlar, meridianer, näringsämnen, känslor och olika stresspunkter etc. Alla obalanser oavsett orsak sätter alltså sina spår i musklerna.


Så här går en behandling till:

Muskeln placeras i ett läge som testas manuellt för att konstatera om det finns någon obalans i muskeln tex om den är försvagad eller är överspänd. Vi går igenom muskler i hela kroppen för att finna obalanser och ser på helheten av ett problem.

huve-handDärefter börjar själva balanseringen
Samma sätt som man vi testar var obalanserna sitter kan vi även få fram vilken behandling som du reagerar positivt på. Här används metoder från många olika Kinesiologimetoder som jag lärt mig under åren. 
 

För mer info om kinesiologi gå in på www.kinesiologi.se

Foto: Anna Eriksson

Copyright © 2015 Blå Måne. Alla rättigheter reserverade. Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb