DSC 1306Hårmineralsanalys

En hårmineralsanalys går ut på att mäta alla mineraler som finns i din kropp och beroende på mängden mineraler kan detta ge en överblick på hur effektivt din kropp arbetar samt hur det ser ut näringsmässigt. Det som kan utläsas efter själva analysen är tex vad du har för typ av ämnesomsättning när din kropp utsätts för stress som i sin tur kan indikera på din kroppsfunktion när det kommer till binjurefunktion och sköldkörtelns funktion osv. Du får också svar på eventuella tungmetaller som kan finnas i kroppen som kan behövas rensas ut.

Det hela är mycket enkelt att utföra och vi klipper endast 2-3 cm av ditt hår som skickas vidare till ett labb (Trace Elements) i USA som specialiserar sig på Hårmineralanalyser.

Rapporten skickas till dig efter ca 3 veckor och är på svenska. När svaret på analysen kommit får du kostråd som kan hjälpa dig att rätta till obalanserna i kroppen samt så får du ett skräddarsytt kosttillskottprogram speciellt utformat efter just ditt behov. Detta program följs i ca 3 månader och när perioden gått ut tillämpas en underhållande dos av de mest vitala näringsämnena och efter ca ett halvår genomförs en ytterligare analys i förebyggande syfte.

Priset är 1700:- och inkluderar även en genomgång av din analysrapport som tar ca 30 min.

För mer info gå in på www.nutri-tech.nu

Copyright © 2015 Blå Måne. Alla rättigheter reserverade. Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb